Excito Journal

Stöd för den dagliga verksamheten på ett vårdhem


Excito Journal

Excito erbjuder ett verktyg för journalhantering och vårdadministration där både insamling och utskrift av data från systemet skräddarsys för att passa Era behov och önskemål. Systemet kan enkelt anpassas till olika behandlingsmetoder och verksamhetskrav.

Journalerna är åtkomliga oavsett var man befinner sig så länge det finns tillgång till en
Internetuppkoppling. Systemet passar därför även verksamheter där flera personer på olika platser behöver komma åt journalerna.

Programmet är lättarbetat och går snabbt att komma igång att använda. Systemet ger snabbt och enkelt stöd för de dagliga rutinerna samtidigt som de lagstadgade kraven för journalföring efterlevs.

 

Excito Journal

Låg kostnad
Enkelt
Säkert
Totallösning
Skräddarsytt


För mer information eller för att boka en personlig demonstration kontakta oss på:info@excito.se

eller

tfn 0702-59 56 92

 

• www.excito.se • Excito Systems, Finsta, 740 20 Vänge • info@excito.se • 0702-59 56 92 •